PASJA, WSPÓŁPRACA, SPOŁECZNOŚĆ

Poprzez AGRADO współtworzymy otwartą i kreatywną społeczność opartą na życzliwym dialogu.

Doceniamy to co nas wzmacnia, czyli bliskość w relacjach, odpowiedzialność i wytrwałość w działaniu.

Ważna jest dla nas wrażliwość w myśleniu, a zwłaszcza ten czas, w którym nasze myśli,
plany lub marzenia krystalizują się i odnajdujemy dla nich właściwe miejsce w rzeczywistości.

Wówczas możemy docenić siłę i swobodę autentycznej współpracy, która pozwala nam dzielić nasze życie z innymi.

Naszą pasją jest dobroczynność, którą realizujemy wspólnie z innymi w różnych obszarach życia.
Doświadczamy na co dzień siły i pewności tej drogi.

Wartością, która nas prowadzi jest życzliwość, a dystans w zmaganiach odnajdujemy dzięki wymaganemu przez dobre życie zaufaniu do innych.

Każdy z nas jest całkowicie wyjątkowy, tak bardzo różnimy się od siebie, że wszelkie próby porównań lub zestawieńnie znajdują zastosowań.

Porządek i porozumienie budujemy na wartościach, wśród których cenimy sobie autentyczność, odpowiedzialność, wrażliwość, decyzyjność i zaangażowanie.

Właśnie poprzez taką twórczą integrację umacniamy więzi społeczne, zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

LUDZIE

ŻYCZLIWA PRZYJAŹŃ

więcej

PASJA

PASJA, WSPÓŁPRACA

więcej