DOBRE SPOJRZENIE JEST PRZESTRZENIĄ ...

Ktokolwiek napotkał piękno innego,
kogo piękno to dotknęło do żywego, 
ten wie od samego początku,
że owo piękno jest pięknem ludzkim.
Człowiek, którego widzę, jest piękny spojrzeniem,
swobodą ruchów, wrażliwością na świat,
mową, smutkiem, radością, zamyśleniem, płaczem,
wewnętrznym zdziwieniem,
wyniosłością, pokorą i pogardą. 

Autor: Józef Tischner