HISTORIA

2023

Poprzez AGRADO współtworzymy otwartą i kreatywną społeczność, opartą na życzliwym dialogu, bliskości w relacjach, pasji i wytrwałości w działaniu, wrażliwości i odwadze w myśleniu.

Poprzez twórczą integracje umacniamy więzi społeczne, zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Read more
2019

Aktywna rekreacja, odpoczynek i wspólne bycie razem jest bardzo twórcze i znacznie wzbogaciło nasze życie. Gościmy u siebie nowych ludzi, którzy chcą poznać i zasmakować życia w NGO. Tutaj i teraz, aktywnie, samodzielnie i pracowicie. Dziesiąty rok działania, przynosi zaskakujące dla nas doświadczenia, to jest naturalna część zmiany. Rok 2019 powoduje, że stajemy się jeszcze bardziej mężni i wytrwali. 

Read more
2015

Pasja łączy, buduje i inspiruje innych do poszukiwania nowych dróg. AGRADO kontynuuje i wzbogaca wypracowane formy.
Dojrzewamy i cieszy nas, gdy inni wybierają podobne doświadczenia. Kolejne osoby podejmują wyzwanie. Najbardziej fascynuje możliwość przyglądania się pozytywnym zmianom.
Cieszy nas uśmiech innych, chętniej wyrażana odwaga w działaniu, fajnie widzieć ludzi, którzy nabierają zaufania do siebie. 

Read more
2011

Trzeci rok w AGRADO wypełniony jest działaniami w zakresie profilaktyki narkomanii. Otrzymaliśmy na ten cel od władz miasta Wadowice nowy lokal. Otwarliśmy placówkę, która w swojej ofercie ma działania w zakresie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Andrychów. Władze tego miasta wsparły nas poprzez użyczenie lokalu, a samorząd województwa małopolskiego wsparł finansowo prowadzenie zajęć terapeutycznych. Jest to pierwsza placówka tego typu na terenie naszego miasta.

Read more
2022

Życie chce się wydarzać. Życia nie da się powstrzymać. /…/ Współpraca z życiem, podejmowanie jego spójnych propozycji, wymaga od nas traktowania poważnie kierunku, jaki wytycza.
Życie zmierza w stronę pełni. Kierunku tego nie można ignorować ani lekceważyć. 
W roku 2022 tworzymy to nasze życiowe rękodzieło z naszych planów i marzeń zaplecionych intuicją serca, odwagą działania oraz prostotą życia.

Read more
2018

Rok 2018, jest początkiem intensywnej zmiany, w której zamierzamy odnaleźć swoją dalszą drogę. Po kilku latach intensywnej pracy dla innych, decydujemy się, aby jak najwięcej czasu spędzać w AGRADO i dbać o nasze relacje.
Jest nam dobrze ze sobą, rozumiemy się i wspieramy. Odkrywamy, jak ważną częścią życia jest odpoczynek i wspólne bycie razem.
Daliśmy tym samym mnóstwo przestrzeń do tego, aby inni odkrywali siebie w wolności i odpowiedzialności za innych.

Read more
2014

AGRADO w rok 2014 wchodzi z zaangażowaniem w przygotowanie i przeprowadzenie remontu budynku dla realizacji zadań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami.
Remont wykonaliśmy z ogromną pomocą naszych rodzin, przyjaciół oraz tych, którzy rozumieją te potrzeby.
W rezultacie piąty rok przyniósł dla AGRADO mnóstwo dobrego wsparcia ze strony ludzi, którzy zaangażowali się we współpracę.

Read more
2010

Kolejny rok naszego działania rozpoczynamy z nowymi siłami i zasobami ludzkimi. Dbamy, aby zadania, które realizujemy miały jak najlepsze standardy.  Podejmujemy współprace i działania nowymi dla nas partnerami publicznymi i uczymy sie tej wspólpracy. Rozwijamy swoje zasoby w zakresie w trzech głownych kieunkach; profilaktyka narkomanii, wsparcie w rozwoju idei i praktyki wolontariatu oraz działania mające na celu wspieranie osob z autyzmem w środowisku lokalnym.

Read more
2021

Wartościowe i życiodajne relacje to nasz główny cel, nasze działania i nasze życie w 2021 roku.
Fascynuje nas to co inni wnoszą w nasze życie, w życie naszych przyjaciół, rodzin, pracowników, instytucji, partnerów, społeczeństwa, kultury ..., fascynują nas relacje wypełnione życiem.

Read more
2017

Ciekawy 2017 rok w którym swoich sił we współpracy próbują kolejne osoby. AGRADO wspiera swoimi zasobami i doświadczeniem, dzielimy sie tym co posiadamy, a osoby do tej pory korzytające z naszej pomocy i wsparcia mogę przystąpić do działania.
Faktem jest, że wyzwanie zostało przyjęte, a w wyniku tych zmagań, wybrzmiało stwierdzenie w kategorii: powszechność i wyjątek, które głosi, że pomysły sa powszechym zjawiskiem, natomiast wprowadzenie ich w życie już nie.

Read more
2013

Bardzo ciekawy dla nas piąty rok działalnościto; budowanie porozumień, wsparcie dla inicjatyw realizowanych samodzielnie, twórczość, rekreacja, edukacja, integracja społeczna poprzez sport i pielęgnowanie tradycji oraz  kontynuowanie współpracy z jednostkami samorządowymi. 
Dużo czasu przeznaczamy dla edukacji, prowadzimy aktywne formy profilaktyki uzależnień, podejmujemy działania mające na celu zaangażowanie rodzin we współpracę.

Read more
2009

Rozpoczynamy wspólną drogę realizując swoje marzenia. Próbujemy odkryć, jak najlepiej wspierać się w tej podróży. Stowarzyszenie to grupa osób, przyjaciół. Jesteśmy pedagogami, rodzicami, nauczycielami, psychologami ... mamy wspólne cele. Towarzyszy nam ciekawość i ufność w to co będziemy mogli odkrywać, poznawać i realizować w naszym życiu. 7 października 2009 roku, godzina 18.00 – CZAS START. 

Read more
2020

Tym razem rozpoczynamy kolejne dziesięć lat, które dajemy dla współtworzenia otwartej i kreatywnej społeczności, opartej na życzliwym dialogu, bliskości w relacjach, pasji i wytrwałości w działaniu oraz wrażliwości w myśleniu. Poprzez twórczą integracje mamy nadzieje na umacnianie więzi społecznych, wspieranie zaangażowania oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 

Read more
2016

Kolejny 2016 r. jest dla nas czasem bardzo pracowitym.  Kontynuujemy wypracowane przez nas formy aktywnego zaangażowana i wzmacniania społeczności osób niepełnosprawnych.
Wiele z tych osób nabyło różnych nowych dla siebie umiejętności, a stało się to dzięki aktywnie i autentycznie pracującej społeczności terapeutycznej. Zasada; ludzie ludziom pomagają, jak zawsze okazała się trafna.

Read more
2012

W kolejnym roku działalności szczególnie dbamy o rozwój działań wolontaryjnych oraz wspieramy różne formy dobroczynności i filantropii. Poszukujemy zasobów poprzez organizacje twórczych form aktywności w integrowaniu społeczności lokalnej. Promujemy różne formy aktywności, rekreacji, rywalziacji sportowej oraz twórczości i sztuki. Wprowadzamy nowe formy pomocy terapeutycznej. Wspieramy osoby oczekujące naszego wsparcia w zakresie rehabilitacji społecznej. Bierzemy aktywny udział w różnych formach edukacji i szkoleń. - uczymy się. 

Read more