AGRADOCLUB
DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA

AGRADOCLUB jest propozycją dla tych, których interesuje rozwój i praktyka w zakresie budowania społeczności osób ceniących sobie filantropie i praktykujących dobroczynność.
W spotkaniach i rozmowach poszukujemy współczesnych metod kształtowania i realizowania dobroczynności, którą traktujemy, jako umiejętność dzielenia się dobrem.
Motywacje dobroczyńcy wypływają według nas z bezinteresowności, która jest możliwa i stanowi wsparcie w lepszym radzeniu sobie z biedą lub ubóstwem, ale też z rywalizacją, czasem przemocą lub chciwością współczesnych ludzi. 
Według nas, dobroczynności towarzyszą zwykle dyskrecja lub fascynacja, a te z kolei przyczyniają się do wzbogacenia doświadczenia autentyczności życia.
Filantropia poszukuje swoich realizacji w odpowiedzialności społecznej i wiąże się z materializmem. 
Zdecydowanie każda z tych form jest interesującą propozycją dla budowania lub odnawiania relacji społecznych.


AGRADOCLUB - KONTAKT

Biuro AGRADO
ul. E. K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowice
tel.  692 781 928


AGRADOCLUB - KIERUNKI ROZWOJU I PRAKTYKI

DOBROCZYNNOŚĆ
budowanie relacji
budowanie akcji

FILANTROPIA
KLUB STU DLA AGRADO