CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO
PRACA, WSPARCIE, SZKOLENIE

Skoro tu jesteś to bardzo możliwe, że mamy takie same pasje i ideały.

Wolontariat to styl życia, pomaga poznawać ludzi, zawierać przyjaźnie, a u nas niektórzy zakochali się w sobie i SĄ …. a co … może teraz czas na Ciebie ?

Pracując jako wolontariusz, masz szansę na doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji społecznych, takich jak współpraca, dialog, otwartość, komunikowanie się, planowanie lub przedsiębiorczość…

Dajemy gwarancje, że jakość Twojego życia wzrośnie – DOBRO DZIAŁA - tylko w świecie realnym ...


CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO - KONTAKT  www.wolontariat.agrado.org.pl
Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO
ul. E. K. Wojtyłów 4
34 - 100 Wadowice
tel. 692 781 928 


WOLONTARIUSZ – POZNAJ MOC SŁOWA

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia niesie pomoc innym, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających
w różnych obszarach życia społecznego.
Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć do zaangażowania się w różnego typu inicjatywy. Nie liczy się wykształcenie, pochodzenie czy poglądy religijne.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych, po to by mogły podjąć wolontariat.

CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO - CO ROBIMY?
Udzielamy informacji, prowadzimy poradnictwo, szkolimy.
Prowadzimy Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO, udzielamy tam bezpłatnego poradnictwa w zakresie wolontariatu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
wolontariusze,
organizacje pozarządowe,
placówki i instytucje publiczne,
każdy zainteresowany wolontariatem.

INFORMUJEMY O:
możliwości pracy wolontarystycznej,
prawach i obowiązkach organizacji korzystającej i wolontariuszy,
aspektach prawnych wynikających ze znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WSPARCIE
Prowadzimy Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO
udzielamy bezpłatnego poradnictwa w zakresie wolontariatu

PRACA
proponujemy wolontariat długoterminowy
podpisujemy porozumienia o udzielaniu świadczeń wolontarystycznych

SZKOLIMY:
Wolontariat - Prawa i obowiązki wolontariusza, etyka pracy wolontariusza  – dla organizacji pozarządowych, placówek i lokalnych organów samorządowych
Wolontariat – szkolenie podstawowe dla wolontariuszy