WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆ
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - WARSZTATY, SZKOLENIA, SUPERWIZJE

Wiedza w zakresie w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze względu na rozwój i zmiany społeczne wymaga ciągłego uzupełniania. Prowadzone przez nas zajęcia, warsztaty i szkolenia zyskały sobie jak dotąd odbiorców ich zainteresowanie i pozytywną ocenę.

W naszym rozumieniu profilaktyk poprzez swój osobowy wpływ, otwartą i konkretną komunikacje opartą na znajomości problemów rozwojowych, problemów uzależnień oraz problemów lokalnego środowiska, stanowi wartość niezbędną w pracy współczesnej szkoły, placówki, przedsiębiorstwa lub zakładu pracy.

Rozumiemy, że dzieci i młodzież mają potrzebę, aby przyłączyć się do działań profilaktycznych w sposób jak najbardziej dla siebie naturalny. Większość z nich posiada prawidłowe przekonania w zakresie problemów narkomanii, ale nadal poszukują autorytetów, ciekawych ludzi, wsparcia i zrozumienia dla swoich życiowych dylematów. Chcemy wspierać ich w dorastaniu tak, aby miały więcej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z zagrożeniem, jakim są uzależnienia.

Aktywnie wspieramy w rozwoju zawodowym i wychowawczym rodziców i nauczycieli poprzez dostarczanie im najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie profilaktyki problemów narkomanii.

Pedagodzy, wychowawcy, pracownicy socjalni, kuratorzy, funkcjonariusze policji i inni zawodowo zaangażowani w profilaktykę poszukują sprawdzonych programów, a jednocześnie poszukują nowych form dla ich realizacji. Podejmujemy z uważnością problematykę która ich angażuje, zapraszamy do udziału w szkoleniach warsztatowych i wspierających w pracy oraz podnoszących kompetencje zawodowe.

Naszym celem jest budowanie systemu działań informacyjnych i edukacyjnych, wspieranie rozwoju wiedzy na temat skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz trudności, jakie niosą z sobą uzależnienia behawioralne.


WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆ – OFERTA

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA – informacja, edukacja, trening – dla dzieci i młodzieży

 • PUZLE - warsztaty dla dzieci przedszkole
 • PARA-SOLO - warsztaty dla dzieci klasy I-III
 • TRENDY - warsztaty dla dzieci klasy IV-VI
 • GPS - warsztaty dla młodzieży klasy VII-VIII

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA – edukacja, trening, szkolenia – dla młodych

 • FLOW-ART. - warsztaty kreatywności
 • SLALOM- trening umiejętności interpersonalnych
 • MDR- trening umiejętności społecznych dla młodzieży
 • HELP-ER - trening umiejętności outreach

PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA – edukacja, trening – dla młodzieży i dorosłych

 • FRED GOES NET- spotkania dla młodzieży z zachowaniami ryzykownymi
 • FREE-STYLE - trening dla dorosłych z zachowaniami ryzykownymi
 • FLOW-START - warsztat; ruch, taniec, relaksacja
 • PRZY-STAŃ - spotkania dla rodzin w kryzysie

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA  – edukacja, trening, szkolenia – dla dorosłych

 • DPW - spotkania superwizyjne dla specjalistów 
 • WRPI FORUM - spotkania szkoleniowe dla specjalistów
 • DPW-TIME - warsztaty szkoleniowe dla praktyków 
 • HUMAN LIBRARY - spotkania, edukacja

PROFILAKTKA WSKAZUJĄCA - trening, terapia - dla dorosłych

 • FLOW-SLOW - DM, analiza ruchu Laban/Bartenieff, terapia tańcem i ruchem
 • PO-MOC - warsztaty dla mężczyzn z z achowaniami ryzykownymi
 • PIWO-NIE - warsztaty dla koniet z zachowaniami ryzkownymi
 • DMZ-TIME - warsztaty dla rodzin w kryzysie

WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆ – KONTAKT

Biuro AGRADO
ul. E. K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowice
tel. 728 784 397
e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.