OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO
TRUDNOŚCI ROZWOJOWE, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - DIAGNOZA, TERAPIA, REHABILITACJA

W APERIO udzielamy pomocy pedagogicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z niepełnosprawnością i ich rodzin.
 
Pomoc udzielana jest w ramach konsultacji i zajęć indywidualnych, grupowych oraz rodzinnych. 
Udział w zajęciach rekreacyjnych w społeczności otwartej możliwy jest poprzez APERIOCLUB, zachęcamy również do współpracy i realizacji naszych pozostałych projektów. 

Zapraszamy na konsultacje, a następnie na zajęcia w naszych placówkach w Wadowicach, Międzyrzeczu i Stryszawie. 


Ośrodek Wsparcia Rozwoju APERIO 

tel. 728 784 397

OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO - OFERTA

DIAGNOZA
diagnoza problemowa
diagnoza pedagogiczna
kontrakty terapeutyczne

PORADNICTWO
poradnictwo pedagogiczne
poradnictwo psychologiczne

TERAPIA INDYWIDUALNA
terapia pedagogiczna
terapia zachowań trudnych
dogoterapia 
hipoterapia 

KONSULTACJE RODZINNE
kontrakty terapeutyczne
poradnictwo rodzinne
trening komunikacji

TERAPIA GRUPOWA
terapia pedagogiczna
terapia zajęciowa
muzykoterapia

ZAJĘCIA REKREACYJNE
art.-terapia
siłownia
fitness


Ośrodek Wsparcia w Rozwoju APERIO, uruchomiliśmy w  Andrychowie w 2011r., dzięki inicjatywie członków Stowarzyszenia AGRADO.

Podjęliśmy współpracę z jednostkami samorządowymi, których przedstawiciele byli zainteresowani udzielaniem pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego przygotowaliśmy pierwszą ofertę zajęć i rozpoczęliśmy działalność realizując zadanie publiczne „Otwieramy serca umysły i zmysły”. Poszerzając ofertę realizowaliśmy kolejne zadania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Gminą Andrychów oraz PFRON.

Dbamy o to, aby w APERIO w ramach prowadzonej terapii i rehabilitacji społecznej dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością odpowiedzialnie angażowały się w proces zmiany oraz wspieramy ich w osiąganiu indywidualnych celów określonych w kontraktach terapeutycznych, krótko lub dłougoterminowych. Mamy przekonanie, że zawsze warto poszukiwać i odkrywać, w jaki sposób odpowiednio wzmacniać, kształtować lub podnosić swoje umiejętności społeczne, edukacyjne lub zawodowe. Aktualnie pracujemy w kontekście rodzinnym lub społeczności terapeutycznej, czyli przy równoczesnym i odpowiedzialnym zaangażowaniu rodziny lub grupy przyjaciół osoby niepełnosprawnej. 

Mamy nadzieje, że poprzez  działanie APERIO wzrosną szanse na rozwój i wzmocnienie działań środowiska zawodowego i rodzinnego, które będzie rozszerzać działalność na rzecz rozwiązywania problemów dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością i problemami rozwojowymi oraz ich rodzin.