ARTETIME
KONKURSY, PLENERY, WYSTAWY

Fascynuje nas możliwość wspierania i budowania relacji społecznych w czasie wypełnionym twórczością artystyczną. Tym sposobem poprzez organizacje konkursów, wystaw i wernisaży możemy wspierać rozwijanie pasji i zainteresowań wśród ludzi, czasem budźcić ich wyobraźnię oraz twórcze umiejętności.

Zachęcamy do pozytywnych refleksji oraz staramy się umożliwić wyrażenie odczuć na temat takich wartości jak m.in: pasja, nauka, rozwój, zainteresowania, rodzina, przyjaźń, życie, zdrowie, prawda, odpowiedzialność.

Organizacja wystaw, wernisaży lub plenerów pozwala nam tworzyć przestrzeń dla spotkania, komunikacji i integracji różnych środowisk oraz dbać o ożywienie szlachetnych intencji i chęci wzajemnego zaprzyjaźnienia się ludzi oraz wspólnego działania dla dobra innych.

Tematyka wokół której organizujemy te doświadczenia wypływa z realizacji naszych celów, czyli uwrażliwienia na problemy osób z niepełnosprawnością, kreowania pozytywnej profilaktyki uzależnień oraz kształtowania prawidłowej relacji i opieki dla zwierząt.


Biuro AGRADO - tel. 728 784 397

KONKURSY

Barwy Życia - profilaktyczny konkurs artystyczny
AUTentyczni i FAScynujący - konkurs artystyczny
Z wiatrem w grzywie - konkurs artystyczny
Drogami hipoterapii - konkurs artystyczny
Na psi urok - konkurs artystyczny

PLENERY
plenery w przyrodzie
plenery w mieście

WYSTAWY

WERNISAŻE