LUDZIE

AGRADO to po prostu grupa przyjaciół, która wspierając się realizuje wspólne cele.

Budujemy społeczności klubowe dla osób ceniących dobroczynność, dla osób z niepełnosprawnością,
dla osób dbających o zwięrzęta oraz dla osób ceniących sobie kreatywność w zarządzaniu zasobami.

AGRADO tworzą ludzie, są to osoby o statucie - członka zwyczajnego, - członka wspierającego oraz
- Członkowie Honorowi AGRADO.

Razem udało nam się zdobyć wiele interesujących doświadczeń w zakresie organizowania
i prowadzenia terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków oraz osób z autyzmem.

Współpracujemy także w tym zakresie z rodzinami osób zagrożonych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz z różnymi niepełnosprawnościami, w tym również z osobami wykluczonymi społecznie.

Fascynuje nas proces wspólnego poszukiwania zasobów umożliwiających powrót do równowagi życiowej tych osób oraz ich rodzin.

Posiadamy również ciekawe doświadczenia i przemyślenia w zakresie profilaktyki i działalności wspierającej edukacje dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Bardzo lubimy się uczyć i uczyć. Prowadzimy szkolenia specjalistyczne, zawodowe oraz projekty badawcze.

Fascynuje nas świat ludzi, zwierząt, przyrody i kultury, pełen ruchu, ale również ciszy, refleksji i autentycznych relacji.

Najwięcej wsparcia i realniej współpracy otrzymaliśmy od ludzi, którzy swoją postawą życzliwości
i dobroczynności oraz dyskrecją wspomagają nas na co dzień.

Mamy przekonanie, że wyrażanie wdzięczności niesie w sobie ogromną moc życia.

Za to co od Was otrzymaliśmy, za to co nam się z Wami przydarzyło oraz za to, że mogliśmy Wam coś przekazać i obdarować tak, aby rozwijała się wzajemność, uprzejmie dziękujemy.