NGO

Tak jak przystało na tradycyjny polski NGO-os współpracujemy z jednostkami samorządowymi, budżetowymi, agendami państwowymi realizując zadania publiczne. Wszędzie tam spotkamy niezwykle pomocnych ludzi. Posiadamy status OPP - KRS: 0000341302.

Naszym najważniejszym partnerem jest Gmina Wadowice, innymi partnerami są: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, PFRON, Telewizja Polska, Wojewoda Małopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Gmina Andrychów, Urząd Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawa, Sądy Rejonowe w Wadowicach, Suchej Beskidzkiej, MOPS i PCPR Wadowice, szkoły i placówki oświatowe w gminach Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Tomice, Spytkowice, Sucha Beskidzka, Żywiec i inni.

Działamy partnersko z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej w zakresie działalności dydaktycznej. Organizujemy praktyki studenckie dla studentów różnych uczelni. 

Działamy partnersko z innymi NGO. Jesteśmy członkiem Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu oraz członkiem Autyzm-Polska, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Hipoterapii o/ małopolska, Polskim Związkiem Niewidomych o/Wadowice, PTTK o/ Wadowice, Wadowickimi Inicjatywami Obywatelskimi i innymi.

Współpracujemy i wspieramy się w działaniach z Kościołem Katolickim, w tym z parafiami w gminie Wadowice oraz Andrychów.

Podejmowaliśmy wspólne działania z Klasztorem o. Karmelitów w Wadowicach oraz Klasztorem o. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W naszej działalności wspierają nas pracownicy Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Wspierają nas przedstawiciele biznesu. Niektórzy nasi przyjaciele to właściciele lub zarządzający firmami, którzy zrobili “coś więcej” dla innych poprzez lub z AGRADO.